Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 09/07/2011

Cà chua xanh

Chụp lại chùm cà chua sai nhất còn lại trong vườn.  Những chùm chín trước hàng ngày đã bị vặt tỉa từng quả bởi một kẻ thích ăn cà chua sống.

%d bloggers like this: