Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

(Bổ sung)

Bài chủ đề nguyên liệu chất béo Phần 2 đã được cậu Chuối bổ sung thêm phần Mỡ (động vật).  Cẩm ơn Chuối và mời mọi người đọc tham khảo thêm cho trọn vẹn.

Giới thiệu nguyên liệu: Chất béo (P.2)

Comments are closed.

%d bloggers like this: