Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 22/08/2011

LL’s Birth Announcement

Chờ mãi, cuối cùng cũng được gặp mặt cô Rùa út ít bé xinh 😉

 


Chúc mừng cả nhà Rùa thêm lần nữa. Eo ôi, trộm vía, em yêu quá là yêu :).

Đầu tuần có ảnh Lạc Lạc để xem, chắc cả tuần gặp nhiều niềm vui đây 😛

%d bloggers like this: