Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 13/04/2013

“Hậu” bánh trôi bánh chay

Tất nhiên, xôi xéo và bánh rán, gọi là hai món “cháo rìu” nhà Rùa.

Một ngày sau Tết bánh trôi bánh chay, cả nhà ăn sáng bằng xôi xéo

532222_267055200096690_1326344838_n

10876_267055193430024_1419796410_n

với rất nhiều hành phi.  Với một số “khách hàng”, tỷ lệ các thứ là 1:1:1 cho đậu:xôi:hành.  Nhìn vào đĩa, chẳng thể nào gọi rõ được tên món đang ăn. Hành xôi? Hành xéooo? Hay là xéo hành cũng được.

535907_267055163430027_1758274013_n

559817_267055170096693_272467355_n

Đĩa bánh rán đã vợi đi nhiều…

64442_267063606762516_838173383_n

%d bloggers like this: